ZPiR "COMPACT-CHS" s.c. Zagórzany

Firma swoją działalność rozpoczęła w 1988 roku pod nazwą Pracownia Projektowa Stanisław Chumikowski . Od Początku 2000 roku została przekształcona w spółkę cywilną o nazwie Zakład Projektowania i Realizacji „COMPACT-CHS” Stanisław Chumikowski i Marcin Chumikowski.

oferujemy

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Wykonywania projektów budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, skrzyżowań, obiektów inżynierskich wraz z projektami towarzyszącymi (branżowymi) dla Inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na etapach: koncepcji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, materiałów kosztorysowych i przetargowych
  • Prowadzenia w imieniu Inwestora procedur administracyjnych związanych z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
  • Wykonywania projektów organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej)
  • Sprawowania nadzorów autorskich i inwestorskich